Xuất bản thông tin

Bảng thống kê số lượng văn bằng của HSSV được xác minh theo yêu cầu từ các đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo (6 tháng cuối năm 2014)

Bảng thống kê số lượng văn bằng của HSSV được xác minh theo yêu cầu từ các đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo

(6 tháng cuối năm 2014)

 

STT Tên đơn vị tuyển dụng Số lượng
1 Cty TNHH Sam Sung (Thái Nguyên) 24
2 Cty TNHH Sam Sung (Bắc Ninh) 11
3 UBND huyện Quốc Oai - Hà Nội 1
4 Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội 1
5 Tập đoàn viễn thông Quân Đội Viettel 69
6 TT hợp tác chuyên gia và KT với nước ngoài 2
Tổng 108

Nguồn: Phòng Công tác chính trị - Quản lý học sinh sinh viên