Xuất bản thông tin

Bảng thống kê số lượng văn bằng của HSSV được xác minh theo yêu cầu từ các đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo (6 tháng cuối năm 2015)

Bảng thống kê số lượng văn bằng của HSSV được xác minh theo yêu cầu từ các đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo (6 tháng cuối năm 2015)


 

STT Tên đơn vị tuyển dụng Số lượng
1 Công ty cổ phần Maruichi Sun Steel 1
2 Công ty TNHH Hyosung VN 1
3 Trường đại học Kinh tế Quốc dân 10
4 Tập đoàn Viễn thông Quân đội (miền Nam) 1
5 Công ty cổ phần thép Hòa phát 2
6 Công ty TNHH Samsung Electro - Mechanics Việt Nam 2
Tổng 17

Nguồn: Phòng Công tác chính trị - Quản lý học sinh sinh viên