Xuất bản thông tin

Bảng thống kê số lượng văn bằng của HSSV được xác minh theo yêu cầu từ các đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo (6 tháng đầu năm 2015)

Bảng thống kê số lượng văn bằng của HSSV được xác minh theo yêu cầu từ các đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo

(6 tháng đầu năm 2015)

 

STT Tên đơn vị tuyển dụng Số lượng
1 Học viện bưu chính viễn thông 1
2 Đại học công nghiệp Hà Nội 12
3 Cục lãnh sự 1
4 Đại học công nghiệp Quảng ninh 1
5 Tập đoàn viễn thông Quân đội 17
6 Công ty TNHH Samsung Electronics VN Thái Nguyên 40
7 Công ty TNHH Samsung Electronics VN Bắc Ninh 14
8 Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam 14
9 Công ty TNHH Samsung Electro - Mechanics Việt Nam 5
10 Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina 1
11 Đại học kinh tế Quốc dân 1
Tổng 107

Nguồn: Phòng Công tác chính trị - Quản lý học sinh sinh viên