Những người liên quan
Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Cử nhân Đào Việt Hà

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Đơn vị công tác: Phòng Quản trị

Cựu HSSV khóa: 36

Hệ đào tạo: Cao đẳng chính quy

Ngành: Công nghệ tự động hóa

Năm tốt nghiệp: 2012


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: