Những người liên quan
Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Cử nhân Đỗ Văn Bình

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin

Cựu HSSV khóa: 34

Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Năm tốt nghiệp: 2009

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: