Asset Publisher

Bảng thống kê số lượng văn bằng của HSSV được xác minh theo yêu cầu từ các đơn vị tuyển dụng

Bảng thống kê số lượng văn bằng của HSSV được xác minh theo yêu cầu từ các đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo

(6 tháng đầu năm 2014)

 

STT Tên đơn vị tuyển dụng Số lượng
1 Công ty Sam Sung Việt Nam 46
2 Trung cấp tổng hợp Hà Nội 2
3 Đại học Luật 1
4 Học viện bưu chính viễn thông 15
5 Đại sứ quán Cộng hòa liên bang Đức 2
6 Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy 1
7 Đại học công nghiệp Hà Nội 1
8 Công ty năng lượng Hòa Phát 2
9 Trung tâm hợp tác chuyên gia và kỹ thuật với nước ngoài 6
10 Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc 1
11 Đại sứ quán Nhật Bản 1
12 Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 1
13 Công ty cổ phần thương mại Phước Tài 1
14 Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2
15 Bộ tư lệnh cảnh vệ Lăng 1
Tổng 83

Nguồn: Phòng Công tác chính trị - Quản lý học sinh sinh viên