Asset Publisher

Xin thông tin của cựu HSSV

Chào các bạn HSSV!
     Với mong muốn tăng cường mối liên hệ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các bạn là cựu HSSV với Nhà trường và những bạn HSSV hiện đang theo học. Từ đó, chúng ta có thể hiểu nhau hơn và tìm ra những giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, chúng tôi rất cần các bạn giúp đỡ cung cấp thông tin của mình biết về những cựu HSSV tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội đã và đang mở cơ sở sản xuất, kinh doanh (công ty, cửa hàng, trung tâm... ) hoạt động đúng chuyên ngành được đào tạo (Cao đẳng chính quy, Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, công nhân kỹ thuật,…).
       Các bạn vui lòng cung cấp thông tin mà mình biết đến các địa chỉ dưới đây:
- Mobile: 0168 2069 019 (Cường)
- Email: cuonglv@dtdl.edu.vn
- facebook: https://www.facebook.com/cuong.leviet.127

       Cám ơn các bạn rất nhiều!