Những người liên quan
Journal Article View
 

Th.S Đinh Quang Đức

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ thông tin

Cựu HSSV khóa: 30

Hệ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Năm tốt nghiệp: 2005

 


No comments yet. Be the first.

Others: